Cài đặt phần mềm

Cài đặt các phần mềm, ứng dụng liên quan tới việc chạy các project đồ án.

Đồ án - Hướng dẫn cài đặt biến môi trường php trên win 10

2022-03-01 12:04:47

Support đồ án tốt nghiệp, đồ án - Hướng dẫn cài đặt biến môi trường php trên win 10. Giúp chúng ta có thể run được các đồ án liên quan tới php

Cài đặt phần mềm visual studio và xampp

2021-05-24 23:19:11

Để code được web cũng như chạy các project thì các bạn cần cài đặt xampp và visual studio. Ngoài ra cũng có thể phải cài thêm biến môi trường php cho máy tính của bạn