Ngôn ngữ lập trình

Tổng hợp các ngôn ngữ lập trình mà đồ án, bài tập lớn thường hay được dùng, áp dụng phổ biến