code là gì

code là gì

Khái niệm code là gì? Code và source code có mang ý nghĩa giống nhau?

2022-12-09 07:05:10

Code là gì? Khái niệm về code trong CNTT được hiểu như thế nào? Những lĩnh vực sử dụng code phổ biến nhất hiện nay