Tổng hợp các video hướng dẫn, support đồ án CNTT

Trong quá trình làm thuê, code thuê đồ án mình sẽ quay và review lại source cũng như quá trình support đồ án để các bạn có thể xem và review lại đồ án của mình.

Bài 1 Review website bán hàng

1194 lượt xem 2 năm trước

Bài 2 : Cấu trúc thư mục Website bán hàng

1181 lượt xem 2 năm trước

Bài 3 : Xây dựng website bán hàng bằng php

1048 lượt xem 2 năm trước

Review đồ án

713 lượt xem 2 năm trước

Cài đặt và sử dụng Subline text 3

709 lượt xem 2 năm trước

Chú ý require_once các file vào autoload

679 lượt xem 2 năm trước

Tạo Menu 2 cấp bằng jquery

698 lượt xem 2 năm trước

Tổng hợp video seri hướng dẫn đồ án, video support đồ án mới nhất, cập nhật liên tục