Một số lưu ý về thời gian báo cáo đồ án của sinh viên CNTT

Để bài đồ án tốt nghiệp của sinh viên đạt được kết quả cao. Hãy cùng 123code đi tìm hiểu về một số lưu ý về thời gian báo cáo đồ án của sinh viên nhé.