Một số mẹo khi làm slide bảo vệ đồ án tốt nghiệp CNTT sinh viên nên biết

Để bài bảo vệ đồ án được thành công hãy cùng 123code đi tìm hiểu một số mẹo cần tránh khi làm slide bảo vệ đồ án tốt nghiệp CNTT nhé.