Nền tảng mã nguồn mở

Nền tảng mã nguồn mở

Trong thế giới của lập trình viên, ý nghĩa của code block là gì?

2022-12-12 08:05:35

Code block có phải khối mã không? Code block trong lập trình còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Vậy code block là gì và nên được hiểu như thế nào?