[Seri] - Website đồng hồ - Tạo Model, Request, Route và Controller Thêm, hiển thị keyword

456 lượt xem 1 năm trước
Trước đó mình đã tạo xong csdl cho bảng từ khoá. Tiếp theo mình sẽ tạo model, controller, request để xử lý thêm, hiển thị từ khoá, view thì mình đã tạo từ bài trước đó rồi nhé

Trong video mình đã ghi và giải thích rất rõ chi tết các phần nên trên blog này mình chỉ nhắc lại những kiến thức cũng như những câu lệnh để các bạn đỡ sai sót nhé.

Tạo Model Keyword

php artisan make:model Models/Keyword

Controller Keyword

php artisan make:controller Admin/AdminKeywordController

Request Keyword

php artisan make:request AdminRequestKeyword

Nội dung file request sẽ là

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class AdminRequestKeyword extends FormRequest
{
  /**
   * Determine if the user is authorized to make this request.
   *
   * @return bool
   */
  public function authorize()
  {
    return true;
  }

  /**
   * Get the validation rules that apply to the request.
   *
   * @return array
   */
  public function rules()
  {
    return [
      'k_name' => 'required|max:190|min:3|unique:keywords,k_name,'.$this->id
    ];
  }

  public function messages()
  {
    return [
      'k_name.required'  => 'Dữ liệu không được để trống',
      'k_name.unique'   => 'Dữ liệu đã tồn tại',
      'k_name.max'    => 'Dữ liệu không quá 190 ký tự',
      'k_name.min'    => 'Dữ liệu phải nhiều hơn 3 ký tự'
    ];
  }
}

View hiển thị 

Phần view thì các bạn xem qua video để thao tác cho nhanh nhé. Nhưng đa phần phần này nó giống như ở phần category từ các view đến cấu trúc hiển thị 

Xử lý thêm và hiển thị 

Nội dung file AdminKeywordController xử lý thêm mới và hiển thị như sau 

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Str;
use App\Http\Requests\AdminRequestKeyword;
use App\Models\Keyword;
use Carbon\Carbon;

class AdminKeywordController extends Controller
{
  public function index()
  {
    $keywords = Keyword::paginate(10);

    $viewData = [
      'keywords' => $keywords
    ];

    return view('admin.keyword.index', $viewData);
  }

  public function create()
  {
    return view('admin.keyword.create');  
  }

  public function store(AdminRequestKeyword $request)
  {
    $data        = $request->except('_token');
    $data['k_slug']   = Str::slug($request->k_name);
    $data['created_at'] = Carbon::now();

    $id = Keyword::insertGetId($data);

    return redirect()->back();
  }
}

Route phần keyword 

Route::group(['prefix' => 'keyword'], function(){
      Route::get('','AdminKeywordController@index')->name('admin.keyword.index');
      Route::get('create','AdminKeywordController@create')->name('admin.keyword.create');
      Route::post('create','AdminKeywordController@store');

      Route::get('update/{id}','AdminKeywordController@edit')->name('admin.keyword.update');
      Route::post('update/{id}','AdminKeywordController@update');
      Route::get('hot/{id}','AdminKeywordController@hot')->name('admin.keyword.hot');
      
      Route::get('delete/{id}','AdminKeywordController@delete')->name('admin.keyword.delete');

    });

VIdeo

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xzBZAJ3tsLE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Các bạn thêm tiếp phía sao phần route của category nhé.

Bài viết liên quan

123code.net - Tạo cảm giác an toàn, uy tín, chất lượng đến cho mọi người

123code.net mang lại cảm giác an toàn nhất cho bạn, không làm bạn thất vọng, giúp bạn giải quyết được vấn đề đồ án tốt nghiệp ở thời điểm hiện tại và tương lai

- Đưa ra giải pháp, góp ý giúp bạn có được một đề tài đồ án tốt, phù hợp nhất

- Có nhiều tính năng mới, độc giúp thu hút, thuyết phục được giáo viên phản biện cũng như hội đồng bảo vệ đồ án

- Đúng ngày, đúng giờ, đầy đủ yêu cầu - tính năng

=> Nhanh tay đăng ký hoạc liên hệ với admin tại đây để có được một đồ án phù hợp với mình

123code.net

Bài viết nhiều người đọc

Một số gợi ý đề tài đồ án tốt nghiệp do Chatgtp support gợi ý

2023-02-11 15:32:22

Tổng hợp các đề tài đồ án tốt nghiệp khá là hay do AI gợi ý cho chúng ta

Một số tính năng mà đồ án nên có được ChatGtp gợi ý cho chúng ta

2023-02-11 12:54:01

Tổng hợp các tính năng cần có trong đồ án mà công nghệ AI ChatGtp gợi ý cho chúng ta, cùng xem nhé

Một bài giới thiệu code thuê đồ án cntt từ tác giả chatgtp

2023-02-11 11:46:40

Cũng đú đỉnh một chút nay mình thử nhờ chatgtp làm một bài content giới thiệu code thuê đồ án xem như thế nào nhé?

Hot Tổng hợp bài viết hướng dẫn cài đặt và chạy code đồ án bằng php hoạc laravel

2023-01-28 10:33:55

Tổng hợp các bài hướng dẫn cài đặt các phần mềm, ứng dụng, biến môi trường và cách run project bằng mã nguồn php laravel mới nhất

5+ mẫu slide bài tập nhóm lập trình thể hiện tính chuyên nghiệp tức thì

2023-01-06 05:42:33

Giới thiệu đến bạn 5+ các mẫu slide bài tập nhóm lập trình giúp bài báo cáo trở nên chuyên nghiệp tức thì. 123CODE hỗ trợ code bài tập nhóm chính xác, nhanh chóng

Địa chỉ lấy template slide báo cáo website bán hàng

2023-01-06 00:54:26

123code sẽ cùng bạn tham khảo địa chỉ lấy template slide báo cáo website bán hàng đầy đủ nhất

Tham khảo slide công nghệ thông tin cho đồ án tốt nghiệp

2023-01-06 00:48:25

123code cung cấp kho slide để bạn tham khảo slide công nghệ thông tin cho đồ án tốt nghiệp

Nội dung cần trình bày trong slide báo cáo đồ án

2023-01-06 00:32:17

Tham khảo một số ý tưởng tại 123code để làm slide báo cáo đồ án đẹp và ấn tượng cho bài thuyết trình như sau.

Một số nguyên tắc cần biết khi thiết kế slide đồ án

2023-01-06 00:22:15

Cùng 123code tham khảo các nguyên tắc cần tuân thủ khi thiết kế slide đồ án cho sinh viên

Kho tài liệu đồ án miễn phí năm 2022 cho sinh viên CNTT

2023-01-06 00:12:09

Cùng 123code tham khảo kho tài liệu đồ án miễn phí năm 2022 cho các sinh viên theo học ngành CNTT trong bài viết sau

Bài viết liên quan

Thay đổi mật khẩu user trong postgres
615 lượt xem 2022-08-31 13:22:06
Phân trang trong nestjs
607 lượt xem 2022-08-26 02:14:03
Hướng dẫn - Cách export CSDL từ phpmyadmin
626 lượt xem 2022-05-14 13:36:04
Đồ án website quản lý HB - Bài 9
737 lượt xem 2021-12-08 15:24:47
Đồ án website quản lý HB - Bài 8
631 lượt xem 2021-12-08 15:10:50
Đồ án website quản lý HB - Bài 7
673 lượt xem 2021-12-05 00:34:06
Đồ án website quản lý HB - Bài 6
738 lượt xem 2021-12-05 00:11:05
Đồ án website quản lý HB - Bài 5
625 lượt xem 2021-12-04 09:12:24
Đồ án website quản lý HB - Bài 4
688 lượt xem 2021-12-04 08:21:47