Tổng quan về seri xây dựng website tìm phòng trọ bằng laravel

1267 lượt xem 1 năm trước
Thay vì làm những website bán hàng thì thời gian tới mình sẽ ra 1 seri đồ án với đề tài "Website tìm phòng trọ bằng laravel".

Về đồ án thì website bán hàng đang khá là nhiều và đại trà, nó không còn được ưu tiên nữa, nếu để làm một website bán hàng làm đồ án thì bạn phải làm nhiều tính năng khó, độ phưc tạp cao. Chính vì thế mình ra seri này nhằm đổi mới, đột phá trong các đồ án tốt nghiệp.

Mình sẽ sơ lượt cũng như lộ trình, tính năng đồ án này bao gồm những gì để các bạn hình dung và nắm được

Mục lục

 1. Phần 1. Cài đặt
 2. Phần 2. Nội dung bài học - Cài đặt, dữ liệu
  1. Bài 1. Cài đặt laravel
  2. Chú ý ở đây các bạn nhớ cài đặt composer nhé.
  3. Bài 2. Phân tích, thiết kế, migrate CSDL
  4. Bài 3. Tạo mẫu , seeders data
 3. Phần 3. Nội dung bài học - Phần quản lý dành cho user
  1. Bài 4. Tạo, ghép layout Frontend, cho user
  2. Bài 5. Đăng ký, đăng nhập user
  3. Bài 6. Quản lý tin đăng
  4. Bài 7. Thêm mới tin đăng
  5. Bài 8. Cập nhật tin đăng
  6. Bài 9. Cập nhật thông tin user
  7. Bài 10. Nạp tiền vào tài khoản (Riêng tư)
  8. Bài 11. Lịch sử nạp tiền (Riêng tư )
  9. Bài 12. Lịch sử thanh toán (Riêng tư)
  10. Bài 13. Bảng giá dịch vụ
  11. Bài 14. Liên hệ, đăng xuất
 4. Phần 4. Nội dung bài học - Phần show dữ liệu Frontend
  1. Bài 15. Show dữ liệu trang chủ ( riêng tư )
  2. Bài 16. Show dữ liệu trang danh mục ( riêng tư )
  3. Bài 17. Show dữ liệu trang địa chỉ tỉnh thành phố ( Location) ( riêng tư )
  4. Bài 18. Show dữ liệu trang địa chỉ Quận huyện ( Location ) (Riêng tư )
  5. Bài 19. Chi tiết tin ( riêng tư )
  6. Bài 20. Trang hướng dẫn
  7. Bài 21. Trang nạp tiền (Riêng tư )
  8. Bài 22. Trang bảng giá
  9. Bài 23. Module blogs ( Home, menu bài viết, chi tiết bài viết, tags bài viết)
 5. Phần 4. Nội dung bài học - Phần quản lý dành cho admin
  1. Bài 24. Tạo folder, layout core cho admin
  2. Bài 25. Quản lý location
  3. Bài 26. Quản lý danh mục
  4. Bài 27. Quản lý uses
  5. Bài 28. Quản lý tin đăng
  6. Bài 29. Duyệt, huỷ tin đăng
  7. Bài 30. Quản lý nạp tiền
  8. Bài 31. Quản lý bài viết
  9. Bài 32. Quản lý permission ( Phân quyền)
  10. Bài 33. Quản lý role ( Phân quyền)
  11. Bài 34. Quản lý admin ( Phân quyền)
  12. Bài 35. Quản lý doanh thu
  13. Bài 36. Thống kê

Phần 1. Cài đặt

Bạn cần cài đặt 

 1. Xampp
 2. Visual studio code

Bạn có thể xem hướng dẫn và link cài đặt tại đây?

Sau khi cài đặt xampp và visual studio code xong thì các bạn làm thêm cho mình 1 bước nữa là cài đặt biến môi trường cho php, mình có để link các video hướng dẫn cài đặt biến môi trường các bạn tham khảo nhé

 1. Cài đặt biến môi trường php win 10
 2. Cài đặt biến môi trường php win 11

Quá tình cài đặt mà lỗi bạn để lại comment mình sẽ hướng dẫn nhé. 

Phần 2. Nội dung bài học - Cài đặt, dữ liệu

Bài 1. Cài đặt laravel

Nếu các bạn đã tìm hiểu nhiều rồi thì chắc bài này thì mình sẽ đi nhanh thôi, mình cũng note một vài lệnh để các bạn nắm được rõ hơn nhé

B1. Các bạn mở teminal lên và di chuyển con trỏ vào thư mục htdoc của xampp

B2. Các bạn gõ lệnh sau 

composer create-project laravel/laravel:^8.0 seri_phongtro
cd seri_phongtro
php artisan serve

Chú ý ở đây các bạn nhớ cài đặt composer nhé.

Lệnh thứ nhất sẽ tiến hành cài đặt laravel version 8.0 và tên folder là seri_phongtro. Sau khi đã cài xong thì các bạn cd seri_phongtro để con trỏ chuột nó nằm trong folder seri_phongtro và tiến hành chạy lệnh thứ 3.

Sau khi chạy lệnh thứ 3 thì các bạn lên trình duyệt gõ http://127.0.0.1 hoạc http://localhost:8000 để nhận kết quả nhé.

Bài 2. Phân tích, thiết kế, migrate CSDL

Dự vào trang phongtro123 bạn cũng có thể hình dung được CSDL mình cần thiết kế là gì. Tạm thời mình sẽ phân tích và đưa ra một số table cơ bản trước, trong quá trình làm mình sẽ update tiếp CSDL

Một số lệnh tạo CSDL các bạn cần chú ý 

1. php artisan make:model [Tên Model]
2. php artisan make:migrate [Tên Migrate]
3. php artisan migrate

Lệnh đầu tiên là câu lệnh để tạo model 

Lệnh thứ 2 là tạo migrate ( Tạo table ) 

Lệnh thứ 3 là để thực hiện việc tiến hành create hoạc thêm mới table , column CSDL

Phần này ở video mình đã nói rất rõ, bạn nào chưa hiểu có thể inbox hoạc comment ở bài viết để mình giải thích thêm nhé

 

Bài 3. Tạo mẫu , seeders data

$categoryName = [
      'Cho thuê phòng trọ',
      'Nhà cho thuê',
      'Cho thuê mặt bằng'
    ];

    foreach ($categoryName as $item) {
      try {
        dump($item);
        Category::create([
          'name'    => $item,
          'title'    => $item,
          'description' => $item,
          'slug'    => Str::slug($item),
          'created_at' => Carbon::now()
        ]);
      } catch (\Exception $exception) {

      }
    }

    $locationName = [
      'Hà nội',
      'Hồ Chí Minh',
      'Đã Nẵng',
      'Nghệ An',
    ];

    foreach ($locationName as $item) {
      try {
        dump($item);
        Location::create([
          'name'    => $item,
          'title'    => $item,
          'description' => $item,
          'parent_id'  => 0,
          'type'    => 1,
          'slug'    => Str::slug($item),
          'created_at' => Carbon::now()
        ]);
      } catch (\Exception $exception) {

      }
    }

    foreach (['Nam','Nữ'] as $item) {
      try {
        dump($item);
        Option::create([
          'name'    => $item,
          'type'    => 1,
          'created_at' => Carbon::now()
        ]);
      } catch (\Exception $exception) {

      }
    }

Trong video mình có thêm 1 số trường CSDL các bạn chú ý nhé.

 

Phần 3. Nội dung bài học - Phần quản lý dành cho user

Bài 4. Tạo, ghép layout Frontend, cho user

Đối với những bạn đăng ký seri này mình sẽ gủi một project phần Frontend mình đã code sẵn. Các bạn ghép theo video hướng dẫn nhé

Chú ý: Bài này mình áp dụng laravel mix , sử dụng webpack nên các bạn tìm hiểu trước để đỡ bỡ ngỡ nhé

Bài 5. Đăng ký, đăng nhập user

Nội dung bài học

 • Tạo route đăng ký, đăng nhập logout cho người dùng
 • Tạo view, xử lý đăng ký, đăng nhập cho người dùng

Bài 6. Quản lý tin đăng

 • Quản lý tin đăng
 • Tạo các route danh sách, thêm mới, cập nhật tin đăng
 • Tạo view danh sách

Bài 7. Thêm mới tin đăng

Bài 8. Cập nhật tin đăng

Nội dung bài 7 8 được quay chung tại 1 video tại đây. Nội dung video bao gồm

 1. Quản lý tin đăng theo user
 2. THêm mới tin đăng
 3. Cập nhật tin đăng
 4. Tạo route hiển thị tin đăng theo danh mục
 5. Tạo view hiển thị tin đăng theo danh mục 

Bài 9. Cập nhật thông tin user

Phần cập nhật thông tin này mình sẽ cho user update thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra có 1 phần khá là quan trọng thì mình sẽ tách riêng thành 1 bài viết hướng dẫn đó là việc lấy mã code để virify tài khoản

Mã code có thể gủi về email hoạc số điện thoại phụ thuộc vào việc mình sử dụng dịch vụ, cũng như service gì hoạc cấu hình như thế nào các bnạ chú ý theo dõi nhé

Bài 10. Nạp tiền vào tài khoản (Riêng tư)

Link video => youtu.be/Xr0_Tyu7DKca 

Tương tự bài 21

Bài 11. Lịch sử nạp tiền (Riêng tư )

https://youtu.be/LLFrljDQLe8 ( Video riêng tư)

Bài 12. Lịch sử thanh toán (Riêng tư)

https://youtu.be/YB5gUGgPJw0 (video riêng tư)

https://youtu.be/oZd_wpUqIMw ( Video riêng tư )

Bài 13. Bảng giá dịch vụ

Bài 14. Liên hệ, đăng xuất

Phần 4. Nội dung bài học - Phần show dữ liệu Frontend

Bài 15. Show dữ liệu trang chủ ( riêng tư )

15.1 https://youtu.be/JBCf5RvF5fw ( video riêng tư)

15.2 https://youtu.be/eUwr7ypIjt4 ( Video riêng tư) 

Bài 16. Show dữ liệu trang danh mục ( riêng tư )

https://youtu.be/ubbLqNM_i6k (Video riêng tư)

Bài 17. Show dữ liệu trang địa chỉ tỉnh thành phố ( Location) ( riêng tư )

https://youtu.be/VSM3ho24L0g ( Video riêng tư)

Bài 18. Show dữ liệu trang địa chỉ Quận huyện ( Location ) (Riêng tư )

https://youtu.be/sPlzvQPECAc ( Video riêng tư )

Bài 19. Chi tiết tin ( riêng tư )

https://youtu.be/ubbLqNM_i6k (Video riêng tư)

Bài 20. Trang hướng dẫn

Bài 21. Trang nạp tiền (Riêng tư )

 • Xây dựng CSDL lưu thông tin nạp tiền, lịch sử thanh toán
 • Tạo các case về phương thức nạp tiền

Link video => youtu.be/Xr0_Tyu7DKca

Bài 22. Trang bảng giá

Bài 23. Module blogs ( Home, menu bài viết, chi tiết bài viết, tags bài viết)

 • Show danh sách bài viết
 • Chi tiết bài viết

Phần 4. Nội dung bài học - Phần quản lý dành cho admin

Bài 24. Tạo folder, layout core cho admin

 • Cấu trúc file layout master cho admin
 • Cấu trúc view admin
 • Cấu trúc folder controller cho admin

Bài 25. Quản lý location

 • Danh sách địa điểm
 • Thêm mới địa điểm
 • Cập nhật địa điểm

Bài 26. Quản lý danh mục

 • Quản lý danh mục
 • Thêm mới danh mục
 • Cập nhật danh mục

Bài 27. Quản lý uses

 • Danh sách thành viên

Bài 28. Quản lý tin đăng

https://youtu.be/DiRk1-aneoU ( Video riêng tư )

Bài 29. Duyệt, huỷ tin đăng

https://youtu.be/DiRk1-aneoU ( Video riêng tư)

Bài 30. Quản lý nạp tiền

https://youtu.be/QEoKRrdu7Is

 • Quản lý nạp tiền
 • Nạp tiền cho khách hàng
 • Cập nhật 

Bài 31. Quản lý bài viết

https://youtu.be/uo2AhYxAz94 ( Video riêng tư )

Bài 32. Quản lý permission ( Phân quyền)

Bài 33. Quản lý role ( Phân quyền)

Bài 34. Quản lý admin ( Phân quyền)

Bài 35. Quản lý doanh thu

Bài 36. Thống kê

AA An An

chào anh ạ, anh cho e hỏi seri này sẽ chia sẻ miễn phí hay mất phí mới xem được full seri ạ?

SA Support Admin QTV

@An An: Mất phí nhé bạn

Chủ đề đồ án khác

Bài viết liên quan

123code.net - Tạo cảm giác an toàn, uy tín, chất lượng đến cho mọi người

123code.net mang lại cảm giác an toàn nhất cho bạn, không làm bạn thất vọng, giúp bạn giải quyết được vấn đề đồ án tốt nghiệp ở thời điểm hiện tại và tương lai

- Đưa ra giải pháp, góp ý giúp bạn có được một đề tài đồ án tốt, phù hợp nhất

- Có nhiều tính năng mới, độc giúp thu hút, thuyết phục được giáo viên phản biện cũng như hội đồng bảo vệ đồ án

- Đúng ngày, đúng giờ, đầy đủ yêu cầu - tính năng

=> Nhanh tay đăng ký hoạc liên hệ với admin tại đây để có được một đồ án phù hợp với mình

123code.net

Bài viết nhiều người đọc

Một số gợi ý đề tài đồ án tốt nghiệp do Chatgtp support gợi ý

2023-02-11 15:32:22

Tổng hợp các đề tài đồ án tốt nghiệp khá là hay do AI gợi ý cho chúng ta

Một số tính năng mà đồ án nên có được ChatGtp gợi ý cho chúng ta

2023-02-11 12:54:01

Tổng hợp các tính năng cần có trong đồ án mà công nghệ AI ChatGtp gợi ý cho chúng ta, cùng xem nhé

Một bài giới thiệu code thuê đồ án cntt từ tác giả chatgtp

2023-02-11 11:46:40

Cũng đú đỉnh một chút nay mình thử nhờ chatgtp làm một bài content giới thiệu code thuê đồ án xem như thế nào nhé?

Hot Tổng hợp bài viết hướng dẫn cài đặt và chạy code đồ án bằng php hoạc laravel

2023-01-28 10:33:55

Tổng hợp các bài hướng dẫn cài đặt các phần mềm, ứng dụng, biến môi trường và cách run project bằng mã nguồn php laravel mới nhất

5+ mẫu slide bài tập nhóm lập trình thể hiện tính chuyên nghiệp tức thì

2023-01-06 05:42:33

Giới thiệu đến bạn 5+ các mẫu slide bài tập nhóm lập trình giúp bài báo cáo trở nên chuyên nghiệp tức thì. 123CODE hỗ trợ code bài tập nhóm chính xác, nhanh chóng

Địa chỉ lấy template slide báo cáo website bán hàng

2023-01-06 00:54:26

123code sẽ cùng bạn tham khảo địa chỉ lấy template slide báo cáo website bán hàng đầy đủ nhất

Tham khảo slide công nghệ thông tin cho đồ án tốt nghiệp

2023-01-06 00:48:25

123code cung cấp kho slide để bạn tham khảo slide công nghệ thông tin cho đồ án tốt nghiệp

Nội dung cần trình bày trong slide báo cáo đồ án

2023-01-06 00:32:17

Tham khảo một số ý tưởng tại 123code để làm slide báo cáo đồ án đẹp và ấn tượng cho bài thuyết trình như sau.

Một số nguyên tắc cần biết khi thiết kế slide đồ án

2023-01-06 00:22:15

Cùng 123code tham khảo các nguyên tắc cần tuân thủ khi thiết kế slide đồ án cho sinh viên

Kho tài liệu đồ án miễn phí năm 2022 cho sinh viên CNTT

2023-01-06 00:12:09

Cùng 123code tham khảo kho tài liệu đồ án miễn phí năm 2022 cho các sinh viên theo học ngành CNTT trong bài viết sau