[Chia sẻ] Tempate bán hoa quả html css js bootstrap 4 0 đánh giá

5671 lượt xem 3 năm trước
Chia sẻ mẫu giao diện website bán hoa quả bằng html css js bootstrap 4 bao gồm các page như trang chủ, danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, liên hệ

Chia sẻ mẫu giao diện website bán hoa quả

 • Trang chủ
 • Danh mục sản phẩm
 • Chi tiết sản phẩm
 • Giỏ hàng
 • Danh sách bài viết
 • Chi tiết bài viết
 • Liên hệ

Trang chủ mẫu giao diện bán hoa quả - 123code.netTrang chủ

Danh mục sản phẩm - mẫu giao diện bán hoa quả - 123code.netDanh mục

Chi tiết sản phẩm - mẫu giao diện bán hoa quả - 123code.netChi tiết sản phẩm

Giỏ hàng - mẫu giao diện bán hoa quả - 123code.netGIỏ hàng

Liên hệ - mẫu giao diện bán hoa quả - 123code.netLiên hệ

Mẫu giao diện phù hợp với bài tập lớn, đồ án tốt nghiệp, được xây dựng từ

 • Html
 • Css
 • js
 • Bootstrap

Bạn nào cần liên hệ với admin để dowload source nhé

Download source

Chủ đề đồ án khác

0 đánh giá đồ án [Chia sẻ] Tempate bán hoa quả html css js bootstrap 4

0
1
0 đánh giá
2
0 đánh giá
3
0 đánh giá
4
0 đánh giá
5
0 đánh giá
123code.net - Tạo cảm giác an toàn, uy tín, chất lượng đến cho mọi người

123code.net mang lại cảm giác an toàn nhất cho bạn, không làm bạn thất vọng, giúp bạn giải quyết được vấn đề đồ án tốt nghiệp ở thời điểm hiện tại và tương lai

- Đưa ra giải pháp, góp ý giúp bạn có được một đề tài đồ án tốt, phù hợp nhất

- Có nhiều tính năng mới, độc giúp thu hút, thuyết phục được giáo viên phản biện cũng như hội đồng bảo vệ đồ án

- Đúng ngày, đúng giờ, đầy đủ yêu cầu - tính năng

=> Nhanh tay đăng ký hoạc liên hệ với admin tại đây để có được một đồ án phù hợp với mình

123code.net

Source được xem nhiều

Source mới nhất

Source code đồ án quản lý khách sạn bằng vuejs
2286 lượt xem 2022-08-06 21:38:43
Source code đồ án website bán hoa quả bằng vuejs
1927 lượt xem 2022-08-03 05:59:38
Source code đồ án website bán hoa quả php, mysql
2681 lượt xem 2022-08-03 05:55:29