Đồ án tốt nghiệp - Website bán nước hoa bằng php thuần - mysql 0 đánh giá

2699 lượt xem 3 năm trước

Support

Đồ án website bán nước hoa bằng php thuần mysql. Đồ án có các tính năng cơ bản, thành viên, admin đăng ký đăng nhập, giỏ hàng mua hàng

Đồ án được code bằng php thuần sử dụng csdl mysql

Mô tả các tính năng của đồ án

Đối với admin ( Admin )

 • Đăng nhập để có thể vào hệ thống

Quản lý danh mục sản phẩm

 • Danh sách danh mục sản phẩm
 • Lọc, tìm kiếm
 • Sửa danh mục
 • Xoá danh mục
 • Thêm mới danh mục

Quản lý sản phẩm

 • Danh sách sản phẩm
 • Thêm mới sản phẩm
 • Lọc sản phẩm
 • Cập nhật sản phẩm
 • Xoá sản phẩm

Quản lý menu bài viết

 • Danh sách menu bài viết
 • Lọc, tìm kiếm menu bài viết
 • Thêm mới menu bài viết
 • Cập nhật menu bài viết
 • Xoá menu bài viết

Quản lý bài viết

 • Danh sách bài viết
 • Thêm mới bài viết
 • Lọc, tìm kiếm bài viết
 • Sửa bài viết
 • Xoá bài viết

Quản lý thành viên

 • Danh sách thành viên
 • BLock thành viên
 • Xoá thành viên
 • Lọc, tìm kiếm thành viên

Quản lý đơn hàng

 • Danh sách đơn hàng
 • Lọc đơn hàng theo trạng thái, khách hàng mua
 • Xem chi tiết đơn hàng
 • Cập nhật đơn hàng
 • Xoá đơn hàng

Đối với người dùng ( User)

Trang chủ

 • Xem danh sách sản phẩm được hiển thị trên trang chủ
 • Có thể có hoạc không mua hàng ở trang chủ
 • Tìm kiếm sản phẩm

Danh mục sản phẩm

 • Xem danh sách sản phẩm hiển thị
 • Lọc, tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí như giá, tên sản phẩm, sắp xếp mới, cũ nhất
 • Có thể có hoạc không mua hàng ở phần danh mục

Chi tiết sản phẩm

 • Xem thông tin chi tiết sản phẩm
 • Mua hàng
 • Xem các sản phẩm và thông tin liên quan của sản phẩm
 • Xem danh sách bài viết thuộc menu đang click

Bài viết

 • Xem chi tiết bài viết
 • Xem thông tin bài viết liên quan

Đăng ký

Đăng nhập

Giỏ hàng

 • Xem danh sách đơn hàng
 • Cập nhật số lượng đơn hàng
 • Huỷ đơn hàng
 • Tiến hành thanh toán đơn hàng

Thanh toán

 • Tiến hành thanh toán đơn hàng

Quản lý đơn hàng

 • Thành viên có thể xem đơn hàng của mình
 • Xem trạng thái đơn hàng

Cập nhật thông tin

 • Cập nhật thông tin cá nhân như email, sđt, avatar địa chỉ...

Danh sách video hướng dẫn 

Hướng đẫn thêm sửa xoá sản phẩm, danh mục website đồ án bán nước hoa

https://www.youtube.com/watch?v=pilTAvLeqN0

Chủ đề đồ án khác

0 đánh giá đồ án Đồ án tốt nghiệp - Website bán nước hoa bằng php thuần - mysql

0
1
0 đánh giá
2
0 đánh giá
3
0 đánh giá
4
0 đánh giá
5
0 đánh giá
123code.net - Tạo cảm giác an toàn, uy tín, chất lượng đến cho mọi người

123code.net mang lại cảm giác an toàn nhất cho bạn, không làm bạn thất vọng, giúp bạn giải quyết được vấn đề đồ án tốt nghiệp ở thời điểm hiện tại và tương lai

- Đưa ra giải pháp, góp ý giúp bạn có được một đề tài đồ án tốt, phù hợp nhất

- Có nhiều tính năng mới, độc giúp thu hút, thuyết phục được giáo viên phản biện cũng như hội đồng bảo vệ đồ án

- Đúng ngày, đúng giờ, đầy đủ yêu cầu - tính năng

=> Nhanh tay đăng ký hoạc liên hệ với admin tại đây để có được một đồ án phù hợp với mình

123code.net

Source được xem nhiều

Source mới nhất

Source code đồ án quản lý khách sạn bằng vuejs
2268 lượt xem 2022-08-06 21:38:43
Source code đồ án website bán hoa quả bằng vuejs
1913 lượt xem 2022-08-03 05:59:38
Source code đồ án website bán hoa quả php, mysql
2668 lượt xem 2022-08-03 05:55:29